Hãy trao đổi với nhau nhiều hơn !!!

Truyền thông nội bộ giúp giải quyết hơn 70% các hoạt động công việc phát sinh trong doanh nghiệp. Việc chia sẻ và tương tác thuận lợi hơn đồng nghĩa với việc các nội dung trao đổi & xử lý sẽ chính xác và rõ ràng hơn, hạn chế tối đa các trường hợp sự cố phát sinh bởi các sự hiểu lầm thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *