Hãy trao đổi với nhau nhiều hơn !!!

Truyền thông nội bộ giúp giải quyết hơn 70% các hoạt động công việc phát sinh trong doanh nghiệp. Việc chia sẻ và tương tác thuận lợi hơn đồng nghĩa với việc các nội dung trao đổi & xử lý sẽ chính xác và rõ ràng hơn, hạn chế tối đa các trường hợp sự cố phát sinh bởi các sự hiểu lầm thông tin.

Trả lời