DMS

DMS là giải pháp tổng thể của hệ thống quản lý bán hàng cho nhà cung cấp (DMS.Admin), cho nhà phân phối (DMS.Distributor) và cho nhân viên bán hàng, giám sát bán hàng trên thiết bị di động (DMS.Mobility).

Hệ thống DMS này được xây dựng trên nền tảng mạng truyền thông nội bộ Bitrix24 nên thừa hưởng tất cả các tính năng ưu việt của Bitrix24 về quy trình, tự động hóa, truyền thông, cộng tác, quản lý và dễ dàng tích hợp để đồng bộ với nhiều hệ thống ứng dụng khác.

* DMS.Distributor:

Cung cấp cho NPP một hệ thống quản lý tập trung và tổng thể từ Đại lý đến nhà cung cấp.
Hệ thống gồm các phân hệ chức năng chính:
– Quản lý mua hàng từ đại lý cấp 1
– Quản lý kế hoạch tiêu thụ
– Quản lý kho (xuất nhập kho Đại lý cấp 1, kho nhân viên)
– Quản lý bán hàng, giao hàng
– Quản lý công nợ
– Công nợ giữa Đại lý cấp 1 với công ty
– Công nợ giữa Đại lý cấp 2 và Đại lý cấp 1
– Quản lý lương
– Quản lý tuyến bán hàng Giám sát bán hàng Quản lý thiết bị
(có thể quản lý mở rộng lên đại lý cấp 3,4…)

 

 

* DMS.Admin:

Cung cấp cho đơn vị kinh doanh, quản trị hệ thống tại Công ty công cụ để khai báo dữ liệu.
Hệ thống gồm các phân hệ chức năng chính:
– Khai báo cây đơn vị
– Khai báo nhân viên
– Khai báo danh mục, thuộc tính
– Khai báo sản phẩm, danh mục sản phẩm
– Phân loại Đại lý, khai báo định mức doanh số, SKU
– Khai báo thông tin và cơ cấu chương trình hỗ trợ thương mại.
– Chương trình khuyến mãi
– Chương trình trưng bày
– Chương trình trọng tâm
– Quản lý trả thưởng chương trình trưng bày
– Hệ thống báo cáo

* DMS.Mobility:

(1): NVBH đi lấy đơn hàng, thông tin trưng bày… tại đại lý.

(2): Thiết bị di động sẽ được cập nhật thông tin tức thì ngay khi có thay đổi về dữ liệu master. NVBH sử dụng thiết bị di động để đi tác nghiệp trên tuyến và lấy đơn hàng, dữ liệu về đơn hàng và nghiệp vụ sẽ được gửi ngay về DB của DMS.

(3): Khi có sự thay đổi về Master Data từ trung tâm, DB của DMS sẽ được cập nhật thông tin. Đồng thời, thông tin đơn hàng, thị trường từ nhân viên bán hàng sẽ được cập nhật lên trung tâm ngay lập tức thông qua công cụ đồng bộ dữ liệu.

* Report:

Cấp cho các đơn vị kinh doanh, quản trị hệ thống, giám sát mãi vụ
công cụ để kết xuất báo cáo.
Hệ thống gồm các phân hệ chức năng chính:
– Hệ thống báo cáo CRM (về các danh mục, phân loại, doanh số theo chương trình, trả thưởng)
– Hệ thống báo cáo NPP (báo cáo về đơn hàng, doanh số, SKU, đi
tuyến, chấm công)
– Hệ thống báo cáo về doanh số (theo chu kỳ thời gian, phân loại Đại lý, phân phối)

– Cấp cho các đơn vị kinh doanh, quản trị hệ thống, giám sát mãi vụ
công cụ để kết xuất báo cáo.
Hệ thống gồm các phân hệ chức năng chính:
– Hệ thống báo cáo CRM (về các danh mục, phân loại, doanh số theo chương trình, trả thưởng)
– Hệ thống báo cáo NPP (báo cáo về đơn hàng, doanh số, SKU, đi
tuyến, chấm công)
– Hệ thống báo cáo về doanh số (theo chu kỳ thời gian, phân loại Đại lý, phân phối)

Vui lòng để lại thông tin hay gọi điện đến số 0903 649 946 gặp Mr. Trường để được tư vấn và giới thiệu chi tiết hơn.

* Xem chi tiết các giải pháp: ESN, ERP, CRM, DMS, E-Commerce