Giải pháp

Thời gian gần đây các giải pháp doanh nghiệp thường được triển khai sử dụng Open Source sau:

* ERP: Odoo, OpenBravo,…

Trong đó Odoo được sử dụng ở các doanh nghiệp nhiều hơn.

* CRM: SugarCRM, VtigerCRM,…

Bên cạnh phiên bản cài đặt trên Server riêng còn có các dịch vụ trên đám mây.

* Social Intranet: Bitrix24,…

* Các website thương mại điện tử: Prestashop, Magento, Shopify, OpenCart,…

Tùy theo nhu cầu cụ thể của các khách hàng mà chúng tôi sẽ tư vấn các giải pháp phù hợp nhất trong khá nhiều giải pháp nguồn mở.

Vui lòng để lại thông tin hay gọi điện đến số 0903 649 946 gặp Mr. Trường để được tư vấn và giới thiệu chi tiết hơn.

* Xem chi tiết các giải pháp: ESN, ERP, CRM, DMS, E-Commerce