Dự án tiêu biểu

Chúng tôi có nhiều năm tư vấn, triển khai, phát triển các phần mềm ứng dụng, out-source cho các dự án ở nhiều ngành nghề khác nhau.

–  Q-Mobile (ESN, tích hợp ERP, CRM, xây dựng hệ thống E-Warranty, DMS, POSM, HRM, SMS, VoiP, và nhiều module nghiệp vụ khác …)

– Odin (ESN, CRM, Website thương mại điện tử)

– VP Group (Internal Portal, ERP, Web thương mại điện tử, các module nghiệp vụ,…)

– Truong Thinh Plastics (Internal Portal, Website)

– Dat Viet VAC (ESN, CRM, Landing page)

– SHTP (ESN, WorkFlow, Website, tích hợp ESN với phần mềm kế toán)

– Auto AMC (ESN, WorkFlow)

– Auto Modena (ESN mở rộng, CRM mở rộng chức năng)

– Chin Media (ESN, CRM, WorkFlow)

– Cao Thang Hospital (ESN, WorkFlow, đào tạo phát triển ứng dụng)

– DAFC (ESN, CRM, WorkFlow)

– Socon, Descon, Nam Thinh, DRH (ESN, WorkFlow)

– DMSPro (ESN, CRM, WorkFlow)

– Immica (ESN, CRM, WorkFlow)

– Hotdeal (ESN)

– Saigon Co-op, Blue Ocean (ESN, CRM, WorkFlow)

– QD.Tek (ESN, CRM, WorkFlow)

– Saigon Paper (ESN, CRM, WorkFlow)

– GlobalTravelXperts (ESN,  WorkFlow, Ticket mở rộng chức năng)

– Dong Hung Footwear (ESN, CRM, WorkFlow, Quản lý mẫu, kho vật tư kết hợp với quy trình xử lý,…)

Vui lòng để lại thông tin hay gọi điện đến số 0903 649 946 gặp Mr. Trường để được tư vấn và giới thiệu chi tiết hơn.