CRM

Hiện tại phần mềm CRM đang có nhiều doanh nghiệp sử dụng hiệu qủa, tuy nhiên tùy theo loại hình doanh nghiệp và các yêu cầu đặc biệt mà có thể áp dụng một trong các giải pháp sau:

1. Bitrix.CRM

Rất mạnh về xử lý tự động theo quy trình linh hoạt chăm sóc khách  hàng, tương tác với các team làm việc trong cùng hệ thống mạng doanh

nghiệp (Social Intranet), có rất nhiều kênh kết nối Open Channel ra các mạng xã hội khác.

2. Odoo.CRM

Điểm mạnh là CRM này là một chức năng trong toàn bộ giải pháp Odoo ERP nên các khả năng kết nối sẵn với các dữ liệu của kho, kế toán,… là có sẵn.

3. Sugar.CRM hay Vtiger.CRM

Nếu nhu cầu chỉ cần đơn chức năng của CRM thuần túy thì đây là giải pháp qúy vị sẽ sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu.

Nếu nhu cầu kết nối dữ liệu với nhiều phân hệ khác thì với việc tích hợp thêm sẽ đáp ứng nhu cầu.

Tùy theo việc tích hợp nhiều hay ít với các phần mềm chức năng sẵn có như ERP, DMS,… hay kết nối mở rộng đến mạng xã hội nội bộ của doanh nghiệp thì sẽ có thêm lựa chọn là Odoo.CRM hay Bitrix.CRM.

Chúng tôi sẽ tư vấn dựa trên các yêu cầu của qúy vị để đưa ra giải pháp tối ưu và phù hợp nhất.

Vui lòng để lại thông tin hay gọi điện đến số 0903 649 946 gặp Mr. Trường để được tư vấn và giới thiệu chi tiết hơn.

* Xem chi tiết các giải pháp: ESN, ERP, CRM, DMS, E-Commerce