Huỳnh Văn Cường

Chuyên gia phát triển ứng dụng với hơn 15 năm kinh nghiệm.

Đã từng làm rất nhiều hệ thống tích hợp dữ liệu lớn và nhỏ khác nhau.